strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech
Działki o powierzchniach 0,1734 ha i 0,1900 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-13
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o powierzchniach 0,1734 ha i 0,1900 ha
Cena wywoławcza: 1 605,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1201/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży 18-400 Łomża, ul. Polowa 15 lok. 77, tel. (86) 219 81 17 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 listopada 2015 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr X, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w przedmiocie:

Działka rolna oznaczona numerem 50944 o powierzchni 0,1734 ha położona w obrębie ewidencyjnym Łomża 5, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00021685/8].

 

Suma oszacowania wynosi 2 140,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 605,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 214,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Działka oznaczona numerem 266 o powierzchni 0,1900 ha położona Boguszyce 34 zabudowana siedliskiem rolniczym: budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 92,41 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 45,94 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 130,12 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 24,06 m2, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00021685/8].

 

Suma oszacowania wynosi 177 700,00 zł. Działka obciążona jest dożywotnią służebnością osobistą w kwocie 20 210,00 zł. Komornik licytację rozpocznie od ceny wywołania z uwzględnieniem służebności osobistej.

 

Suma oszacowania z uwzględnieniem służebności osobistej wynosi 157 490,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 118,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 749,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowej 1, sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łomża
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone