strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora w zastępstwie Komornika Sądowego Czesława Kosiady
Lokal nr 10 w Ozorkowie 
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-30
Godzina: 15:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal nr 10 w Ozorkowie 
Cena wywoławcza: 73 350,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 58/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 listopada 2015 r. o godz. 15:15

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr X,

 

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości:

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 10 położonego w Ozorkowie przy ul. Mielczarskiego 10,

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 97 800,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 73 350,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 9 780,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o numerze

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA  O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 58/15 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 (sygn. akt sąd. I Co 167/15).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mielczarskiego
Miasto: Ozorków 
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone