strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Busku-Zdroju Paweł Masalski
Udział w wysokości 1/4 w nieruchomości
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-03
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Udział w wysokości 1/4 w nieruchomości
Cena wywoławcza: 78 923,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 537/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Paweł Masalski Kancelaria Komornika zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

3 grudnia 2015 r. o godz. 10:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/4 nieruchomości stanowiącej własność dłużnika (…), położonej w miejscowości Mikułowice 95, jako gruntowej nieruchomości zabudowanej. Przedmiotową nieruchomość stanowi działka gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem 95 o pow. 0,5300 ha, prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, położona w obrębie 21 Mikułowice. Na nieruchomości będącej przedmiotem licytacji posadowiony jest budynek mieszkalny o pow. użytkowej 191,74 m2 i budynek garażowy o pow. użytkowej 43,47 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju nr KI1B/00034220/2.

 

Wartość udziału oszacowana jest na kwotę: 118 385,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 78 923,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 11 838,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, na konto komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mikułowice
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone