strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Staszowie Witold Heciak Kancelaria Komornicza w Staszowie
Działka gruntowa o powierzchni 0,1300 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-26
Godzina: 14:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntowa o powierzchni 0,1300 ha
Cena wywoławcza: 918,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 listopada 2015 r. o godz. 14:20

 

w Sądzie Rejonowym w Staszowie sala nr 133 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika (…), składającej się z działki nr ewid. 243, położonej w miejscowości Borki, gmina Łubnice, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1A/00033302/3.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr ewid. 243 o powierzchni 0,1300 ha.

 

Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę 1 225,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 918,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 122,50 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji
w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

Nieruchomość powyższą można oglądać w ciągu dwóch tygodni, przed licytacją, w dni powszednie, od godz. 9:00 do godz. 15:00. Natomiast operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii Komornika w Staszowie przy ul. Wschodniej 13/315.

Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 864 23 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Borki
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone