strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie Rafał Sadlik
Działki o pow. 0,81 ha, 2,65 ha, 0,1585 ha, 15,38 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-14
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,81 ha, 2,65 ha, 0,1585 ha, 15,38 ha
Cena wywoławcza: 21 870,75
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 348/14
Opis:
 
OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2015 r.

 

w sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa, odbędzie się:

 

o godz. 9:30

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w msc. Bałków, gm. Radków, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00045885/0 w postaci:

̶dz. nr 414/2 o pow. 0,81 ha – działka o przeznaczeniu częściowo pod zabudowę produkcyjno-usługową i gospodarczą dla rolnictwa; cena oszacowania: 32 805,00 zł, cena wywoławcza: 21 870,75 zł, wadium: 3 280,50 zł;

̶dz. nr 414/1 o pow. 2,65 ha – działka o przeznaczeniu częściowo pod zabudowę produkcyjno-usługową i gospodarczą dla rolnictwa; działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 72,12 m2 oraz budynkami gospodarczymi; cena oszacowania: 67 381,00 zł, cena wywoławcza: 44 920,67 zł, wadium: 6 738,10 zł.

 

o godz. 10:00

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: dz. nr 21/48, 21/49, 21/50 o pow. 0,1585 ha, położonej w msc. Brzozowa, gm. Secemin, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00051795/7.

 

Działka nr 21/49 jest zabudowana budynkiem użytkowym restauracyjno-hotelowym – Zajazd Mnich.

Jest to budynek wolnostojący, parterowy, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, ocieplony i otynkowany. Budynek został wybudowany ok. 2003 r.

Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia restauracji oraz pomieszczenia wchodzące w skład zespołu kuchennego. Do sali restauracyjnej prowadzi wejście od frontu budynku oraz od kuchni.

Wejście na poddasze prowadzi schodami zewnętrznymi. Na poddaszu znajduje się korytarz z którego prowadzą oddzielne wejścia do wszystkich pokoi i pomieszczeń.

Łączna powierzchnia użytkowa budynku liczona po podłodze wynosi 257,32 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 383 862,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 255 908,00 zł.

 

o godz. 10:30

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: dz. nr 1334, 1331, 1332, 1333 o pow. 15,38 ha, położonej w msc. Oleszno, gm. Krasocin, posiadającej założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00052281/8, KI1W/00051179/3, KI1W/00056641/8.

 

Wymienione nieruchomości stanowią kompleks – zespół dworsko-parkowy o łącznej powierzchni 15,38 ha. Działka nr 1332 jest zabudowana dworem powstałym na przełomie XVIII i XIX wieku usytuowanym na wyspie otoczonej fosą wodną na którą prowadzi droga przez mostek. Park z kilkoma starodrzewami. Działka posiada dostęp do energii elektrycznej, wody ze studni głębinowej oraz kanalizacji sanitarnej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 573 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 429 750,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Wadium należy wpłacać na konto:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35 1090 2040 0000 0001 1064 3634

podając w tytule wpłaty: „wadium na licytację nieruchomości położonej…,nr KW…,działka nr…”.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w d

alszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie, tel. (41) 394 28 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bałków, Brzozowa, Oleszno
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone