strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając
Lokal mieszkalny położony w Częstochowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-03
Godzina: 10:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny położony w Częstochowie
Cena wywoławcza: 79 200,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1686/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

3 grudnia 2015 r. o godz. 10:45

 

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonej w miejscowości Częstochowa przy ul. Bohaterów Katynia 27/55, stanowiącej własność dłużnika (…), posiadającej założoną księgę wieczystą nr CZ1C/00110269/9 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 118 800,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 79 200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa:

82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN

w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 11 880,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową XV Co 6410/14.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bohaterów Katynia
Miasto: Częstochowa
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone