strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomości, nieruchomości rolne i gruntowe, nieruchomości zabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-26
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, nieruchomości rolne i gruntowe, nieruchomości zabudowane
Cena wywoławcza: 1 839,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 103/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

26 listopada 2015 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

godz. 10:00

druga licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie Żerczyce, oznaczonej jako działka nr 205 o powierzchni 2,23 ha (w tym część zabudowana o powierzchni 0,10 ha), dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr BI3P/00010106/2.

Suma oszacowania wynosi 191 162,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 127 441,33 zł.

Rękojmia 19 116,20 zł.

 

godz. 10:30

pierwsza licytacja nieruchomości leśnej położonej w obrębie gruntów miejscowości Kłopoty Patry, oznaczonej jako działka nr 129 o powierzchni 1,24 ha, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr BI3P/00000401/7.

Suma oszacowania wynosi 21 829,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 371,75 zł.

Rękojmia 2 182,90 zł.

 

godz. 11:00

pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Kłopoty Bujny, oznaczonej jako działka nr 140 o powierzchni 0,48 ha, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr BI3P/00006424/6.

Suma oszacowania wynosi 224 532,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 399,00 zł.

Rękojmia 22 453,20 zł.

 

godz. 11:30

pierwsza licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Trześcianka, oznaczonej jako działki nr 349/1, 831/3, 853/1 o łącznej powierzchni 2,3253 ha, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą nr BI2P/00009536/8.

Działka nr 349/1 o powierzchni 0,1500 ha.

Suma oszacowania wynosi 2 453,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 839,75 zł.

Rękojmia 245,30 zł.

 

Działka nr 831/3 o powierzchni 0,9053 ha.

Suma oszacowania wynosi 14 258,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 693,50 zł.

Rękojmia 1 425,80 zł.

 

Działka nr 853/1 o powierzchni 1,2700 ha.

Suma oszacowania wynosi 19 583,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 687,25 zł.

Rękojmia 1 958,30 zł.

 

godz. 12:00

druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działki nr 3442/2 i 3443/2 o łącznej powierzchni 1,1086 ha położonej w obrębie Siemiatycze, ul. Kościuszki 106, posiadającej założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00014110/1.

Nieruchomość stanowi własność Haliny Borkowskiej w 5/16 części, Roberta Borkowskiego w 5/16 części oraz Andrzeja Borkowskiego w 6/16 części.

Suma oszacowania działek nr 3442/2 i 3443/2 o łącznej powierzchni 1,1086 ha wynosi 2 998 265,00 zł (brutto).

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 998 843,33 zł (brutto).

Rękojmia 299 826,50 zł.

Nieruchomość jest obciążona podatkiem VAT w wysokości 23% na zasadzie ustawy o podatku VAT (Dz.U.177/11 p. 1054 j.t.)

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żerczyce, Kłopoty Patry, Kłopoty Bujny, Trześcianka, Siemiatycze
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone