strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech
Działka o powierzchni 0,0,3388 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-18
Godzina: 13:10:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o powierzchni 0,0,3388 ha
Cena wywoławcza: 132 314,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1428/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok. 77, tel. (86) 219 81 17 ul na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 listopada 2015 r. o godz. 13:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr X, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w przedmiocie: działka oznaczona numerem 11/20 o powierzchni 0,3388 ha położona: Zabawka 11, zabudowana siedliskiem rolniczym: budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 63,34 m2, budynkiem mieszkalno-gospodarczym z garażem o łącznej powierzchni użytkowej 116,53 m2, piwnicą ziemną o powierzchni 38,28 m2 i nietrwałą szklarnią o powierzchni 9,99 m2, niezabudowana działka rolna oznaczona numerem 12/3 o powierzchni 2,7200 ha położona w obrębie Zabawka oraz niezabudowana działka rolna oznaczona numerem 736 o powierzchni 0,4500 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Kalinowo, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00025640/9].

 

Suma oszacowania wynosi kwotę 248 090,00 zł.

Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą w kwocie 49 620,00 zł.

Komornik licytację rozpocznie od sumy oszacowania z uwzględnieniem służebności osobistej.

 

Suma oszacowania z uwzględnieniem służebności osobistej wynosi kwotę 198 470,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 132 314,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 847,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowej 1, sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zabawka
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone