strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gostyninie Ilona Mirowska
Nieruchomość będąca własnością Ośrodku Wypoczynkowo-Konferencyjnego LUCIEŃ
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-20
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość będąca własnością Ośrodku Wypoczynkowo-Konferencyjnego LUCIEŃ
Cena wywoławcza: 1 376 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 250/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 235 90 50) ogłasza, że dnia

 

20 listopada 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 43, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do: (…), położonej: 09-500 Gostynin, Miałkówek, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą nr NKW PL1G/00005356/1.

 

Suma oszacowania wynosi 2 065 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 376 666,67 zł.

Zabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste do 5.12.2089 r.

 

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Miałkówek, znajdującej się w średniej odległości: około 3 km od drogi wojewódzkiej nr 573, około 9 km od centrum Gostynina oraz około 29 km od centrum miasta Płocka. W bezpośrednim sąsiedztwie szacowanej działki dominują nieruchomości z zabudową letniskową oraz nieruchomości niezabudowane. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w odległości około 85 m od jeziora Lucieńskiego.

Działka nr 116 – o kształcie trapezu i powierzchni 78 100 m2, zagospodarowana do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, na jej terenie znajdują się budynki ośrodka wypoczynkowo- konferencyjnego wraz z obiektami towarzyszącymi funkcji rekreacyjnej nieruchomości. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej nawierzchnią asfaltową oraz jest uzbrojona w przyłącze energii elektrycznej, własną studnie głębinową rozsączkowane osadniki na nieczystości płynne, separator do odprowadzenia kanalizacji deszczowej, ponadto na działce znajduje się instalacja ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie terenu. Przeważająca część sieci rozprowadzających media po terenie nieruchomości a także oświetlenie terenu ośrodka od co najmniej kilku lat nie są użytkowane. Tereny wokół zabudowań w znacznej części zagospodarowane były do celów związanych z czynnym wypoczynkiem, tj. boisko piłki nożnej duże, dwa małe boiska do piłki nożnej, dwa korty tenisowe, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, plac zabaw. Obecnie tereny rekreacyjno-sportowe od kilku lat nieużytkowane, zachwaszczone o podstawowym, znacznie zużytym i niekompletnym wyposażeniu. Część terenu utwardzona nawierzchnią asfaltową lub betonową. Teren ośrodka w całości ogrodzony. Budowle znajdujące się na terenie nieruchomości o znacznym stopniu zużycia. Pozostała niezabudowana i nieutwardzona część działki zagospodarowana na tereny zielone. Na tej części nieruchomości znajduje się znaczna ilość roślinności ozdobnej i parkowej, która wymaga przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Ponadto część działki porośnięta ok. 24-letnim lasem sosnowym.

Budynki z powierzchnią zabudowy oraz powierzchnią użytkową:

 

Lp.

Nazwa budynku

Pow. zabudowy [m2]

Pow. użytkowa [m2]

1.

Budynek administracyjno gospodarczy

1 816,00

1 504,90

2.

Budynek stołówki

496,50

677,80

3.

Budynek wypoczynkowy

496,50

1 409,00

4.

Budynek wypoczynkowy

496,50

1 409,00

5.

Budynek wypoczynkowy

496,50

1 409,00

6.

Budynek łącznika

247,97

220,70

7.

Budynek mieszkalny

175,00

269,32

8.

Budynek sanitarny

123,00

107,16

9.

Budynek handlowy

50,00

41,40

Suma powierzchni

4 397,97 zł

7 048,88 zł

Ww. budynki w przeważającej części od co najmniej kilku lat nieużytkowane, nie spełniają obecnych standardów obsługi turystycznej. Ogólny stan techniczny budynków i standard wykończenia pomieszczeń w nich zlokalizowanych jest mało atrakcyjny i wskazuje na konieczność przeprowadzenia prac remontowych celem ewentualnego ponownego użytkowania obiektów zgodnie z ich funkcją. Prac remontowych wymaga zarówno pokrycie dachowe (ślady przedostawania się wód opadowych do wnętrza budynków), elewacje, stolarka okienna, drzwiowa jak i okładziny ścienne, podłogowe, osprzęt instalacyjny itp. Istotną wadą obiektów jest brak instalacji centralnego ogrzewania. Wynikiem braku prowadzenia gospodarki remontowej w ostatnich latach wyraźnie widoczny jest przyspieszony stopień degradacji stanu techniczno-użytkowego obiektu. Dla terenu na którym znajduje się wyceniana nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego teren na którym znajduje się przedmiotowa działka posiada następujące przeznaczenie: tereny zabudowane i preferowane do rozbudowy - obszary przekształceń i intensyfikacji istniejących układów osadniczych wg dominującej funkcji letniskowej i turystycznej.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 206 500,00 zł w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa

77 1130 1017 0021 1002 1190 0004

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Miałkówek
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone