strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Nieruchomość zabudowana o pow. 0,0714 ha i 0,0195 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-30
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana o pow. 0,0714 ha i 0,0195 ha
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 504/09
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 listopada 2015 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce przy ul. Janińskiej 25 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Lednica Górna, gm. Wieliczka, składającej się z działki ewidencyjnej nr 229/4 o powierzchni 0,0714 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o łącznej powierzchni całkowitej 157,72 m2 oraz niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 228/3 o powierzchni 0,0195 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00037429/9, stanowiącej własność po ułamkowej 1/2 części dłużników.

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- działka ewidencyjna nr 229/4 o powierzchni 0,0714 ha oszacowana jest na kwotę: 544 585,00 zł,

- działka ewidencyjna nr 228/3 o powierzchni 0,0195 ha oszacowana jest na kwotę: 23 402,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:

- za działkę ewidencyjną nr 229/4 cena wywoławcza wynosi: 363 100,00 zł,

- za działkę ewidencyjną nr 228/3 cena wywoławcza wynosi: 15 600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę:

- za działkę ewidencyjną nr 229/4 rękojmia wynosi: 54 500,00 zł,

- za działkę ewidencyjną nr 228/3 rękojmia wynosi: 2 340,00 zł,

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce  lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Lednica Górna
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone