strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek
Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0902 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-26
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0902 ha
Cena wywoławcza: 1 335 066,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 74/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 26 listopada 2015 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 226 Sądu Rejonowego w Zakopanem odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w obr. 401 Kościelisko, gm. Kościelisko, powiat tatrzański, woj. małopolskie, składająca się z działki nr 4151/3 o pow. 0,0902 ha, objęta KW nr NS1Z/00023759/0. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 2 przy ul. Małej Łąki. Działka nr 4151/3 o powierzchni 9 a 02 m2, nieogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowej z dwukondygnacyjnym poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy pokryty blachą gontową, obiekt murowany ocieplony i otynkowany o pow. użytkowej 3 10,1 m2. Budynek w dobrym stanie technicznym i podwyższonym standardzie wykończenia. Posiada wszystkie instalacje w tym rekuperator, własną oczyszczalnię ścieków, wkopany zbiornik na gaz i kominek grzewczy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu nieruchomość położona w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Właścicielem tej nieruchomości w całości są dłużnicy: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 002 600,00 zł brutto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 335 066,67 zł. Rękojmia: 200 260,00 zł brutto.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po' rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kościelisko
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone