strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek
Zabudowane nieruchomości o pow. 0,0119 ha, 0,0284 ha, 0,0964 ha;
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-02
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowane nieruchomości o pow. 0,0119 ha, 0,0284 ha, 0,0964 ha;
Cena wywoławcza: 1 705 346,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 36/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 2 grudnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Zakopanem odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej w obr. 52 Zakopane, gm. Zakopane, powiat tatrzański. Nieruchomość składa się z działki nr 23/9 o pow. 0,0964 ha, działki nr 27/3 o pow. 0,0119 ha, działki nr 336/2 o pow. 0,0284 ha. Działka nr 23/9 zabudowana budynkiem mieszkalnym przystosowanym do celów prowadzenia działalności pensjonatowej. W budynku znajduje się łącznie z 16 pokoi i 9 łazienek, obiekt składa się z przyziemia, parteru oraz dwukondygnacyjnego poddasza, obiekt w całości murowany – ściany warstwowe, ocieplony, powierzchnia użytkowa: 500 m2. Budynek z 1988 r., stan techniczny ogólny dobry, standard wykończeń przeciętny do modernizacji, ogrzewanie – piec na ekogroszek, brak gazu, na działce pozostałe pełne miejskie uzbrojenie. Działka nr 27/3 stanowi drogą dojazdową do działki 23/9 i częściowo parking, działka nr 336/2 stanowi drogę dojazdową do ul. Kiełbasówka (przecznica ul. Cyrhla) o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość obciążona służebnościami przesyłu mediów oraz przechodu i przejazdu do nieruchomości sąsiedniej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu działki położone w terenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz pensjonatowej. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr NS1Z/00011566/3.

Właścicielem tej nieruchomości w całości jest dłużnik: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 273 795,00 zł brutto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 705 346,25 zł. Rękojmia: 227 379,50 zł brutto.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone