strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Drelux Krystian Wencel w upadłosci likwidacyjnej
Ogłoszenie upadłości dłużnika Krystiana Wencel obejmującą likwidację majątku
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-04
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ogłoszenie upadłości dłużnika Krystiana Wencel obejmującą likwidację majątku
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Sąd Rejonowy w Słupsku VI Wydział Gospodarczy sygn. akt VI GU 37/15 postanowieniem z dnia 29.10.2015 r.

1.    Ogłosił upadłość dłużnika Krystiana Wencel obejmującą likwidację majątku.

2.    Wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu-komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.

3.    Wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

4.    Wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Fons.

5.    Wyznaczył syndyka w osobie Krzysztofy Gutowskiej.

 

Sprawa będzie prowadzona pod sygn. akt VI GUp 21/15.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Słupsk
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone