strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Maria Goraj
Zabudowana nieruchomość w Bytomiu
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-16
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość w Bytomiu
Cena wywoławcza: 1 701 853,83
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3197/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali nr 230, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowych – zabudowanych położonych w Bytomiu przy ul Strzelców Bytomskich 40, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym (do dnia 5.12.2089 r.) dłużnika.

 

Sprzedaży podlegają nieruchomości położone w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiące gospodarczo i funkcjonalnie jednolitą całość, dla których Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgi wieczyste o nr KA1Y/00007159/1 oraz KA1Y/00007243/7. Łączna powierzchnia działek gruntu wynosi 9 353 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 269 138,44 zł brutto (w tym VAT 23%).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 701 853,83 zł brutto (w tym VAT 23%).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na jeden dzień przed licytacją rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 226 913,84 zł przelewem na rachunek bankowy komornika nr

54 1050 1230 1000 0022 6196 2969

(decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 3197/13; w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub gotówką.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Strzelców Bytomskich
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone