strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek
Nieruchomości w Pławowicach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-13
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Pławowicach
Cena wywoławcza: 79,87
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 21/14
Opis:

 

 

Pole tekstowe: OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 listopada 2015 r. o godz. 14:00

 

w sali C-107 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

̶          udział w 5/6 częściach w nieruchomości oznaczonej jako: działki o nr: 100/1, 100/2, 691, 680 i 683 położone w miejscowości Pławowice – gmina Nowe Brzesko – KW KR1H/00018412/7;

̶          udział w 1/6 części w nieruchomości oznaczonej jako: działki o nr: 35, 142, 175 i 28 położone w miejscowości Pławowice – gmina Nowe Brzesko – KW KR1H/00031203/6.

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością dłużnika (…).

(Księgę Wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy ul. Kosynierów 28).

 

Udział w 5/6 częściach w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej jako: działka nr 100/1 objętej KW KR1H/00018412/7 oszacowany jest na kwotę: 4 863,83 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 3 647,87 zł.

Udział w 5/6 częściach w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej jako: działka nr 100/2 objętej KW KR1H/00018412/7 oszacowany jest na kwotę: 66 144,75 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 49 608,56 zł.

Udział w 5/6 częściach w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej jako: działka nr 680 objętej KW KR1H/00018412/7 oszacowany jest na kwotę: 483,33 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 362,49 zł.

Udział w 5/6 częściach w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej jako: działka nr 683 objętej KW KR1H/00018412/7 oszacowany jest na kwotę: 1 564,17 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 173,12 zł.

Udział w 5/6 częściach w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej jako: działka nr 691 objętej KW KR1H/00018412/7 oszacowany jest na kwotę: 4 611,67 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 3 458,75 zł.

Udział w 1/6 części w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej jako: działka nr 28 objętej KW KR1H/00031203/6 oszacowany jest na kwotę: 1 785,67 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 339,25 zł.

Udział w 1/6 części w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej jako: działka nr 35 objętej KW KR1H/00031203/6 oszacowany jest na kwotę: 1 945,33 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 458,99 zł.

Udział w 1/6 części w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej jako: działka nr 142 objętej KW KR1H/00031203/6 oszacowany jest na kwotę: 106,50 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 79,87 zł.

Udział w 1/6 części w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej jako: działka nr 175 objętej KW KR1H/00031203/6 oszacowany jest na kwotę: 872,67 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 654,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.:

̶          przy licytacji udziału w 5/6 częściach w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej  jako: działka nr 100/1 objętej KW KR1H/00018412/7 – kwotę: 486,38 zł;

̶          przy licytacji udziału w 5/6 częściach w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej  jako: działka nr 100/2 objętej KW KR1H/00018412/7 – kwotę: 6 614,47 zł;

̶          przy licytacji udziału w 5/6 częściach w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej  jako: działka nr 680 objętej KW KR1H/00018412/7 – kwotę: 48,33 zł;

̶          przy licytacji udziału w 5/6 częściach w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej  jako: działka nr 683 objętej KW KR1H/00018412/7 – kwotę: 156,41 zł;

̶          przy licytacji udziału w 5/6 częściach w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej  jako: działka nr 691 objętej KW KR1H/00018412/7 – kwotę: 461,16 zł;

̶          przy licytacji udziału w 1/6 częściach w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej  jako: działka nr 28 objętej KW KR1H/00031203/6 – kwotę: 178,56 zł;

̶          przy licytacji udziału w 1/6 częściach w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej  jako: działka nr 35 objętej KW KR1H/00031203/6 – kwotę: 194,53 zł;

̶          przy licytacji udziału w 1/6 częściach w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej  jako: działka nr 142 objętej KW KR1H/00031203/6 – kwotę: 10,65 zł;

̶          przy licytacji udziału w 1/6 częściach w nieruchomości położonej w miejscowości Pławowice i oznaczonej  jako: działka nr 175 objętej KW KR1H/00031203/6 – kwotę: 87,26 zł;

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska nr: 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001 podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie VII KM 21/14” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika znajdującym się w Krakowie – ul. Nowohuckiej 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby to przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pławowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone