strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko
Lokal niemieszkalny o pow. 42,61 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-02
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny o pow. 42,61 m2
Cena wywoławcza: 64 847,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 331/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc oraz art. 1004 kpc, że w dniu

 

2 grudnia 2015 r.  o godz. 14:00

 

w sali nr D-23 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/3 części nieruchomości,  położonej w Krakowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KW KR1P/00371832/7, stanowiącej odrębny lokal niemieszkalny, użytkowy 1, położony przy ul. Na Ustroniu 1, na kondygnacji 1,0, składający się z: sklep o powierzchni 19,18 m2, sklep o pow. 23,43 m2, łączna powierzchnia 42,61 m2.  Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 139/3000 części nieruchomości objętej KW KR1P/00103781/5. Udział w wysokości 1/3 części nieruchomości KW KR1P/00371832/7 stanowi własność dłużnika: (…).

 

Udział w wysokości 1/3 części nieruchomości KW KR1P/00371832/7 oszacowany jest na kwotę: 97 271,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 64 847,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 9 727,10 zł, tj. jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko

nr 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O. 1 w Krakowie

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w dniu 19.11.2015 r. o godz. 11:30 lub w innym terminie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego dotyczące udziału w wysokości 1/3 części nieruchomości znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie pod sygnaturą sprawy I Co 3534/12/P (I Co 3382/12/P).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie udziału w wysokości 1/3 części nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 657 31 49

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Na Ustroniu
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone