strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Katowicach
Dachówka karpiówka DK 18 gładka I gatunek (43 920 szt.)
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-16
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Dachówka karpiówka DK 18 gładka I gatunek (43 920 szt.)
Cena wywoławcza: 0,37
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytomiu działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1, art. 105a, art. 105c §1 i 2, art. 105d oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 listopada 2015 r. o godz. 10:00

 

w Bytomiu przy ul. Chrzanowskiego 12 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

materiałów budowlanych stanowiących własność (…).

 

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

Lp.

Przedmiot licytacji

Ilość sztuk

Cena oszacowania netto za sztukę

cena

wywołania

netto za sztukę

1.

Dachówka karpiówka DK 18 gładka I gatunek

43 920

0,49

0,37

  1. Do powyższych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług.
  1. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.
  1. Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub przedłożyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę między ceną nabycia a kwotą, na którą wystawiony został czek potwierdzony lub wpłaconą po udzieleniu przybicia, nabywca ureguluje do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką lub czekiem potwierdzonym.
  1. Prawo własności zajętych ruchomości, będących przedmiotem licytacji, nabywa osoba, która z zachowaniem przepisów o przeprowadzaniu licytacji zaoferowała najwyższą cenę, uzyskała przybicie i zapłaciła całą cenę w terminie. Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.

 

Ruchomości stanowiące przedmiot licytacji można oglądać w dniu 13 listopada 2014 r. w godzinach od 10:00 do 11:00 w Bytomiu przy ul. Chrzanowskiego 12.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytomiu zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn. Za wady ukryte oraz stan techniczny ruchomości Urząd Skarbowy nie odpowiada.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. (32) 281 00 81 wew. 348

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łokietka
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone