strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski
Działki o łącznej powierzchni 1,6504 ha i 4 836 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-26
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej powierzchni 1,6504 ha i 4 836 m2
Cena wywoławcza: 4 471 212,67
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 565/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski Kancelaria Komornicza w Gorlicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 listopada 2015 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Gorlicach odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej opisanej jako prawo użytkowania wieczystego działek stanowiącej własność Skarbu Państwa o łącznej pow. 1,6504 ha nr: 36/10, 36/2, 36/8, 36/9, 36/11, 36/13, 36/14, 36/18, 36/19 wraz z odrębną własnością budynku administracyjno-handlowego o p.u. 919,11 m2, portierni o p.u. 67,00 m2, stacji trafo o p.u. 116,36 m2, hali produkcyjnej o p.u. 8 045,81 m2 oraz prawo własności dz. nr 38/6, 38/7, 37/5 o łącznej pow. 4 836 m2 objętych księgami wieczystymi o numerach: NS1G/00084521/2, NS1G/00070007/2, NS1G/00056277/1, NS1G/00070938/7, położonej w Korczynie, gmina Biecz.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 5 961 616,89 zł (w tym 23% VAT).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 4 471 212,67 zł (w tym 23% VAT).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 596 161,68 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika nr

30 2030 0045 1110 0000 0217 6730 Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala –

Departament Operacji Krajowych.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:  Korczyn
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone