strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Braniewie Marek Karpiński Kancelaria Komornicza w Braniewie
Zabudowane działki o pow. 2,8826 ha, 1,8122 ha, 2,6540 ha, 1,3502
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-08
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowane działki o pow. 2,8826 ha, 1,8122 ha, 2,6540 ha, 1,3502
Cena wywoławcza: 34 356,05
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1466/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1B/00000975/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Braniewie I Wydział Cywilny, 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, sala nr VI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 28 o pow. 2,8826 ha, nr 81 o pow. 1,8122 ha, nr 84
o pow. 2,6540 ha oraz działki nr 93 o pow. 1,3502 ha – zabudowanej budynkiem mieszkalnym
o pow. użytkowej 59,73 m2 oraz budynkiem obory o pow. użytkowej 220,30 m2,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 14-500 Braniewo, Gronowo 10,

dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00000975/5.

 

Suma oszacowania oraz suma wywołania wynoszący 3/4 sumy oszacowania poszczególnych działek są następujące:

  • działka nr 28: suma oszacowania wynosi 72 865,20 zł, zaś cena wywołania 54 648,90 zł,
  • działka nr 81: suma oszacowania wynosi 45 808,06 zł, zaś cena wywołania 34 356,05 zł,
  • działka nr 84: suma oszacowania wynosi 67 086,74 zł, zaś cena wywołania 50 315,06 zł,
  • działka nr 93 zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem obory:
    suma oszacowania wynosi 204 640,00 zł, zaś cena wywołania 153 480,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania danej działki, tj.:

  • działka nr 28 rękojmia w kwocie 7 286,52 zł,
  • działka nr 81 rękojmia w kwocie 4 580,81 zł,
  • działka nr 84 rękojmia w kwocie 6 708,67 zł,
  • działka nr 93 rękojmia w kwocie 20 464,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego w Braniewie przy ul. Morskiej 21B odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, a na 3 dni przed terminem licytacji wolno przeglądać ww. dokumenty w Sekretariacie Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Braniewie przy ul. Sądowej 1 pod sygn. akt I Co 16/14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gronowo
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone