strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Udział 1/2 w nieruchomości o pow. 129,40 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-18
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/2 w nieruchomości o pow. 129,40 m2
Cena wywoławcza: 227 895,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 668/12
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
ul. Wiśniowa 12 – działając na podstawie art. 953 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 grudnia 2015 r. o godz. 12:00 (wadium od godz. 11:40)

 

w sali nr 18 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny,
al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako udział dłużnika wynoszący 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu
i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonej w miejscowości Poznań, ul. Pyrzyczańska 40 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
nr KW P02P/00083267/5. Powierzchnia użytkowa budynku 129,40 m2 – działka nr 1/31 o pow. 228 m2. Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem w piwnicy, w zabudowie szeregowej – segment środkowy, jednopiętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 70. Modernizacja budynku wykonana w 1992-1993 r. Istnieje rozbieżność pomiędzy powierzchnią użytkową budynku mieszkalnego ujawnioną w księdze wieczystej – 122,30 m2, a powierzchnią użytkową ustaloną na podstawie dokumentacji technicznej 129,40 m2.

 

 Wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi: 607 720,00 zł.

 Wartość udziału dłużnika oszacowany jest na kwotę: 303 860,00 zł.

 Cena wywołania wynosi: 227 895,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości: 30 386,00 zł
w sali nr 18 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny,
al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań. Rękojmia powinna być złożona w gotówce przed rozpoczęciem licytacji bądź poprzez wpłacenie jej na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją
w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 15.12.2015 r. godz. 13:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pyrzyczańska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone