strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Działka o pow. 9 791 m2, prawa własności
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-11
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 9 791 m2, prawa własności
Cena wywoławcza: 617 047,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1197/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12 – działając na podstawie art. 953 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 grudnia 2015 r. o godz. 14:00

(wadium wyłącznie na konto komornika)

 

w sali nr 224 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako działka gruntu oddana w wieczyste użytkowanie do dnia 5.12.2089 r. – działka nr 5/24 o pow. 9 791 m2 i związane z nim prawa własności nieruchomości budynkowej położona w miejscowości Poznań, ul. Główna/Gdyńska 46-50. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Poznaniu prowadzi KW o nr PO2P/00147742/6. Nieruchomość zabudowana jest kompleksem budynków biurowo-produkcyjno-magazynowych. Teren działki ogrodzony, częściowo utwardzony w złym stanie technicznym nawierzchni. Działka uzbrojona – prąd, wodociąg, telefon i zbiornik bezodpływowy (prąd odcięty, wodociąg zamknięty). Wszystkie budynki i budowle nadają się do rozbiórki, ze względu na zły stan techniczny.

 

Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej: 822 730,00 zł w tym wartość rynkowa użytkowania wieczystego gruntu 1 328 150,00 zł, koszt rozbiórki budynków posadowionych na przedmiotowej nieruchomości 505 420,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 617 047,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto Komornika rękojmię w wysokości: 82 273,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00- 15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 8.12.2015 r. godz. 14:00.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00- 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Główna/Gdańska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone