strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Legnicy Karol Kułakowski
Nieruchomość gruntowa o pow. 1 553 m2 zabudowana budynkiem biurowym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-17
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 1 553 m2 zabudowana budynkiem biurowym
Cena wywoławcza: 315 397,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2119/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Karol Kułakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 grudnia 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 262, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1L/00057519/1 będącego własnością dłużnika: (…).

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 60 o łącznej powierzchni 1 553 m2 zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 594 m2 położona w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 262, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr LE1L/00057519/1. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Legnicy, w obrębie Nowy Dwór, oddalona jest od centrum miasta o ok. 4 km. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa przemysłowo- usługowa. Działka znajduje się w zasięgu miejskich sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektro-energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, teren działki jest ogrodzony. Budynek który znajduje się na wyżej opisanej działce to budynek biurowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 594 m2. Budynek jest zdewastowany, brak instalacji oraz stolarki drzwiowej wewnętrznej. W niektórych pomieszczeniach widoczne miejscowe zawilgocenia i wykwity grzybowe. Elewacja – płyty na ścianach zewnętrznych, nosi znaki mechanicznego uszkodzenia, a także zawilgocenia (płyty pilśniowe pofałdowane). Obiekt nie jest użytkowany.

 

Suma oszacowania wynosi 420 530,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 315 397,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 053,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy

78 1020 3017 0000 2102 0116 4094.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 11.12.2015 r. o godz. 10:00 wolno oglądać nieruchomość – PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z KOMORNIKIEM (NAJPÓŹNIEJ NA 3 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OGLĘDZIN) oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją codziennie w godzinach od 9:00 do 14:00 przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (76) 856 56 74

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Legnica
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone