strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Lokal mieszkalny o pow. 51,09 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-17
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 51,09 m2
Cena wywoławcza: 152 730,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3159/11
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter ul. Wiśniowa 12 – działając na podstawie art. 953 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 grudnia 2015 r. o godz. 13:30 (wadium od 13:10)

 

w sali nr 15 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny, al. Marcinkowskiego 32, Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położone w miejscowości Poznań przy ul. Orzechowa 8/4 posiadające założony zbiór dokumentów w Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu. Księga wieczysta dla ww. lokalu nie jest zaprowadzona. W skład lokalu wchodzą 2 pokoje, kuchnia,

łazienka z WC i korytarz o łącznej powierzchni 51,09 m2. Lokal położony na I piętrze budynku wielorodzinnego 3-piętrowego. Prawo własności ww. nieruchomości przysługuje dłużniczce (…).

 

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 203 640,00 zł.

 Cena wywołania (3/4 ceny oszacowania) wynosi 152 730,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości: 20 364,00 zł w sali nr 15 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny, al. Marcinkowskiego 32, Poznań. Rękojmia powinna być złożona w gotówce przed rozpoczęciem licytacji, tj. od godz. 13:10 bądź poprzez wpłacenie jej na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 14.12.2015 r. godz. 13:30. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Orzechowa
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone