strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański
Zabudowana nieruchomość o pow. 164,32 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-16
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 164,32 m2
Cena wywoławcza: 195 465,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 751/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

16 grudnia 2015 r. o godz. 11:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Stanisławów, opisanej jako zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 164,32 m2, działka gruntu o numerze ew. 2176 o powierzchni 0,1101 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00006689/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 260 621,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 195 465,75 zł.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 26 062,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego nr:

21 1500 1663 1216 6005 1172 0000,

podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 751/14 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Stanisławów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone