strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda Roman Lipiński
Nieruchomość lokalowa położona w Owińskach
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-18
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość lokalowa położona w Owińskach
Cena wywoławcza: 101 025,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1866/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Roman Lipiński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
ul.
Al. Marcinkowskiego 32, sala 224, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej położonej w Owińskach, gmina Czerwonak przy
ul. Poznańskiej 3E/6
zapisanej w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych pod nr KW PO1P/00164133/2 stanowiącej własność małoletniego Jana Gowarzewskiego będącego dłużnikiem rzeczowym zastępowanym przez rodziców Darię Blige i Łukasza Gowarzewskiego, zam. 62-005 Owińska, ul. Bydgoska 1/2. Natomiast postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przeciwko dłużnikom, tj. Lidii
i Władysławowi Gowarzewskim zam. 62-005 Owińska, ul. Poznańska 3e/6.

Z lokalem związany jest udział wynoszący 1/12 w nieruchomości zapisanej pod
nr KW PO1P/00110478/9.

 Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 134 700,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę:
101 025,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 13 470,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO nr 30 1020 4027 0000 1502 0290 3631

z dopiskiem „licytacja KM 1866/13” i przedstawić przed licytacją dowód wpłaty. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika lub na 5 dni przed licytacją do wglądu w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32 przy sprawie II Co 5346/14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych
od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Owińska
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone