strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Lokal o powierzchni 48,40 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-03
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal o powierzchni 48,40 m2
Cena wywoławcza: 162 676,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5985/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

(SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU)

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt KM 5985/14

(dotyczy sygn. akt I Co 3506/15)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 17 (13) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  z dnia 15.12.2000 r. tekst jednolity z dnia 13.06.2003 r.  (Dz.U. nr 119 poz. 1116) podaje do publicznej wiadomości że dnia  

 

3 grudnia 2015 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy
ul. Kraszewskiego 22, w sali nr V, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 47 o powierzchni użytkowej 48,40 m2, położonego w Pruszkowie przy
Al. Wojska Polskiego 52, 05-800 Pruszków, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta, znajdującego się w zasobach Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (adres spółdzielni:
ul. Bolesława Prusa 86, 05-800 Pruszków) – przysługującego dłużnikowi: Dariusz Adamiak.  

 

Suma oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 216 902,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset dwa złote), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 162 676,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 690,20 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z przepisem art. 962 §1 kpc rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sadzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych
od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Al. Wojska Polskiego
Miasto: Pruszków
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone