strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski
Działki o łącznej powierzchni 4,6600 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-11
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej powierzchni 4,6600 ha
Cena wywoławcza: 1 599,34
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 76/96
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

11 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami: 39, 190, 533, 570, 596, 669 Obręb 9 – Gozna o łącznej powierzchni 4,6600 ha. Działka numer 533 w części północnej stanowi siedlisko. Zabudowę stanowią: murowany budynek mieszkalny, murowany budynek gospodarczy z częścią mieszkalną, cztery szopy

drewniane oraz suszarnia. Teren części siedliskowej jest ogrodzony oraz uzbrojony w energię elektryczną. Pozostała części działki to grunt rolny. Działki numer 39 i 669 to grunty rolno-leśne. Częścią składową działki numer 39 jest drzewostan sosny w wieku 12 lat. Częścią składową działki numer 669 jest drzewostan olchowy w wieku 59 lat. Działki numer 190, 570 i 596 to grunty rolne użytkowane rolniczo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW KI1J/00017854/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 270 693,00 zł w tym cena wywołania wynosi: 180 462,00 zł. Wartość rękojmi: 27 070,00 zł w tym wartość poszczególnych działek wynosi:

Wartość działki o nr 39 wynosi: 18 275,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 12 184,00 zł. Wartość rękojmi: 1 828,00 zł.

Wartość działki o nr 190 wynosi: 7 279,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 4 853,00 zł. Wartość rękojmi: 728,00 zł.

Wartość działki o nr 533 wynosi: 217 497,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 144 998,00 zł. Wartość rękojmi: 21 750,00 zł.

Wartość działki o nr 570 wynosi: 631,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 421,00 zł. Wartość rękojmi: 64,00 zł.

Wartość działki o nr 596 wynosi: 6 943,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 4 629,00 zł. Wartość rękojmi: 695,00 zł.

Wartość działki o nr 669 wynosi: 20 068,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 13 379,00 zł. Wartość rękojmi: 2 007,00 zł.

 

2. nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 192, 902 Obręb 9-Gozna o łącznej powierzchni 0,9100 ha. Działki numer 190, 902 to grunty rolne użytkowane rolniczo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW KI1J/00006927/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 12 010,00 zł w tym:

cena wywołania wynosi: 8 007,00 zł. Wartość rękojmi: 1 201,00 zł,

 

w tym wartość poszczególnych działek wynosi:

Wartość działki o nr 192 wynosi: 6 079,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 4 053,00 zł. Wartość rękojmi: 608,00 zł.

Wartość działki o nr 902 wynosi: 5 931,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 3 954,00 zł. Wartość rękojmi: 594,00 zł.

 

3. nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 137/2, 531, 667/2 Obręb 9 – Gozna
o łącznej powierzchni

1,7700 ha. Działki numer 137/2, 531, 667/2 to grunty rolne użytkowane rolniczo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW KI1J/00005577/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 26 943,00 zł w tym:

cena wywołania wynosi: 17 962,00 zł. Wartość rękojmi: 2 695,00 zł,

w tym wartość poszczególnych działek wynosi:

Wartość działki o nr 137/2 wynosi: 2 399,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 1 599,34 zł. Wartość rękojmi: 240,00 zł.

Wartość działki o nr 531 wynosi: 13 792,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 9 195,00 zł. Wartość rękojmi: 1 380,00 zł.

Wartość działki o nr 667/2 wynosi: 10 752,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 7 168,00 zł. Wartość rękojmi: 1 076,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem telefonu (41) 386 17 64

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gozna
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone