strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański
Zabudowana działka o pow. 1 842 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-15
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 1 842 m2
Cena wywoławcza: 475 989,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1188/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 grudnia 2015 r. o godz. 11:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Ołdakowizna, opisanej jako działka gruntu o powierzchni 900 m2 zabudowana domem rekreacyjnym murowano-drewnianym o powierzchni użytkowej 116,59 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00030703/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 204 800,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 153 600,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 20 480,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego nr 21 1500 1663 1216 6005 1172 0000 podając na dowodzie wpłaty numer spray KM 837/14 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Warszawska
Miasto: Dębe Wielkie
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone