strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński
Niezabudowana nieruchomość o pow. 1,1400 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-17
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o pow. 1,1400 ha
Cena wywoławcza: 16 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2478/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński (tel. (77) 456 68 31, fax (77) 453 74 26) ogłasza, że dnia

 

17 grudnia 2015 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60 A w sali nr 129, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: niezabudowaną działkę gruntową nr 25/1 km 2 o pow. 1,1400 ha. Działka użytkowana rolniczo, położona wśród terenów upraw polowych, przy lesie, w odległości ok. 950 m od peryferyjnych zabudowań we wsi. Dojazd do nieruchomości drogą śródpolną o nawierzchni gruntowej. Działka nieogrodzona. Przez działkę według ewidencji gruntów przebiega rów. Teren nieruchomości stosukowo równy. Kształt działki regularny, czworokątny. Opis użytków: ŁIV – 1,0700 ha, W – 0,0700 ha. Teren wycenianej nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przy określaniu wartości nieruchomości przyjęto przeznaczenie gruntu zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania, tj. obszar użytków rolnych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.opolekomornik.pl w zakładce licytacje.

Należącej do dłużnika: (…),

położonej: 49-100 Niemodlin, Grodziec,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00066284/9].

 

Suma oszacowania wynosi 24 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 450,00 zł. Rękojmię można uiścić:

̶          w kancelarii Komornika w: Opole 45-050, ul. Gen. Zajączka 18/4 najpóźniej do godz. 15.00 dnia roboczego poprzedzającego licytację (do 16.12.2015 r.),

̶          lub na konto komornika najpóźniej do dnia 16.12.2015 r. na konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 1020 3668 0000 5002 0093 0313 z dopiskiem „wadium na licytację”.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy Ozimska 60 A pok. 116 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka (ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Grodziec
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone