strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi
Działka o pow. 1,1971 ha, zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-18
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,1971 ha, zabudowana
Cena wywoławcza: 175 125,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, na podstawie art. 110w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014, poz. 1619 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 grudnia 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi przy al. Kościuszki 85, w pokoju nr 204, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do zobowiązanego: (…), położonej w Szynkielewie nr 65a, gm. Pabianice, stanowiącej: działkę nr 210 o powierzchni 1,1971 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 22 Szynkielew, zabudowaną budynkiem gospodarczo-mieszkalnym oraz gospodarczym, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr LD1P/00012316/20.

 

Suma oszacowania wynosi 233 500,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi 175 125,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 23 350,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi.

 

W związku ze znaczną wartością nieruchomości Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy urzędu – 05 1010 1371 0105 4613 9120 0000 –jednak, na chwilę rozpoczęcia licytacji, tj. na godzinę 11.00 na rachunku tym musi już znajdować się ww. kwota. Jest to warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto.

 

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, tj. od 16 do 29 listopada 2015 r., w dni robocze w godzinach 10:00-14:00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem (42) 25 30 533), wolno oglądać nieruchomość. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać, w ww. terminie w siedzibie Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi przy al. Kościuszki 85, w pokoju nr 402.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Szynkielew
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone