strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Nieruchomość budowlano-rolna o pow. 1,8100 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-17
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość budowlano-rolna o pow. 1,8100 ha
Cena wywoławcza: 67 906,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 36/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

17 grudnia 2015 r. o godz. 13:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej budowlano-rolnej położonej w miejscowości Przewłoka, gmina Jarczów, oznaczonej numerem działki 92/2 arkusz ewidencyjny 1 o powierzchni 1,8100 ha. W skład nieruchomości wchodzą: grunty budowlane, zagrodowe, grunty orne, budynek mieszkalny jednorodzinny, pozostałe elementy zagospodarowania terenu. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00060149/6 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…). Dział III powyższej księgi wieczystej zawiera wpis: dożywotnia, nieodpłatna służebność osobista polegająca na prawie zamieszkiwania w połowie domu mieszkalnego.

 

Suma oszacowania nieruchomości 112 285,00 zł, wartość służebności osobistej 10 425,00 zł.

Suma oszacowania nieruchomości pomniejszona o służebność osobistą 101 860,00 zł.

Cena wywołania wynosi 67 906,67 zł (2/3 sumy oszacowania pomniejszonej o wartość służebności osobistej).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości pomniejszonej o służebność osobistą, to jest 10 186,00 zł, najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Przewłoka
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone