strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Działki, zabudowania, pow. 0,0530 ha, 0,0465 ha, 0,6167 ha, 0,,0274 ha, 0,0742 ha, 0,2925 ha, 0,0126 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-04
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki, zabudowania, pow. 0,0530 ha, 0,0465 ha, 0,6167 ha, 0,,0274 ha, 0,0742 ha, 0,2925 ha, 0,0126 ha
Cena wywoławcza: 3 174 290,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2229/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik, Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

4 grudnia 2015 r. o godz. 15:00

 

w sali nr 32 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wieliczce, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych: Niepołomice, stanowiących własność dłużnika: (…)

nieruchomości w postaci:

I. działka nr 2573/18 o pow. 0,0530 ha zabudowana budynkiem magazynowo-produkcyjnym

położona: Niepołomice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ZWKW Niepołomice nr KR2I/00030767/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 203 054,00 zł + 23% VAT.  

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 135 369,33 zł + 23% VAT.  

II. działka nr 2573/15 o pow. 0,0465 ha

położona: Niepołomice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ZWKW Niepołomice nr KR2I/00031038/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 64 167,00 zł + 23% VAT.  

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 42 778,00 zł + 23% VAT.  

III. działka nr 2573/17 o pow. 0,6167 ha zabudowana budynkiem magazynowo-produkcyjnym

położona: Niepołomice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ZWKW Niepołomice nr KR2I/00030767/8.

działka nr 2573/13 o pow. 0,0274 ha

położona: Niepołomice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ZWKW Niepołomice nr KR2I/00030767/8.

działka nr 2573/5 o pow. 0,0742 ha

położona: Niepołomice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ZWKW Niepołomice nr KR2I/00031037/9.

działka nr 2573/16 o pow. 0,2925 ha

położona: Niepołomice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ZWKW Niepołomice nr KR2I/00031038/6.

działka nr 2573/8 o pow. 0,0126 ha

położona: Niepołomice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ZWKW Niepołomice nr KR2I/00031040/3.

Powyższe działki 2573/17, 2573/13, 2575/5, 2573/16, 2573/8 stanowią jednolitą całość gospodarczą.

Cena oszacowania całości wynosi kwotę: 4 761 436,00 zł + 23% VAT.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 3 174 290,67 + 23% VAT.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

- jeśli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku można ją uiścić do dnia licytacji, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Fabrycznej 9 w Niepołomicach; działki stanowią kompleks nieruchomości w otoczeniu zabudowy produkcyjno-magazynowej z placem manewrowym i drogami dojazdowymi.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Fabryczna
Miasto: Niepołomice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone