strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bydgoszczy Sławomir Jaworski
Lokal użytkowy o pow. 129,00 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-01
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal użytkowy o pow. 129,00 m2
Cena wywoławcza: 265 800,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1381/14
Opis:

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski (tel. (52) 322 63 61) ogłasza, że

 

1 grudnia 2015 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy w sali nr 208, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, położonego: 85-435 Bydgoszcz, ul. Wielorybia 100, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” (z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 103), dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00176551/8.

Opis: lokal użytkowy położony na parterze: 2 sale sprzedaży, magazyn, 2 pomieszczenia biurowe, 2 pomieszczenia magazynowe, 3 pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe, wiatrołap, WC i 3 pomieszczenia stanowiące komunikację wewnętrzną. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi – 129,00 m2. Stan techniczny lokalu – przeciętny.

 

Suma oszacowania wynosi 354 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 265 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 440,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: mBank SA 59 1140 1052 0000 2257 4100 1001 (co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 1381/14 i inne) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.

W dniu 18.11.2015 r. można oglądać nieruchomość od godz. 11:30 do godz. 11:50.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wielorybia
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone