strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke Kancelaria Komornicza w Oleśnicy
Nieruchomości w Domaszczynie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-11
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Domaszczynie
Cena wywoławcza: 3 007,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 822/13
Opis:

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Arkadiusz Nitschke

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 grudnia 2015 r. o godz. 14:15

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sali nr 24 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00086206/4 oraz nieruchomości położonej w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00054730/3.

Opis nieruchomości:

KW WR1E/00086206/4

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Domaszczyn, gmina Długołęka, woj. dolnośląskie, na działce nr 140/18, AM-2, o pow. 51 m2, KW nr WR1E/00086206/4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Domaszczyn przy ul. Wrocławskiej, gmina Długołęka, działka gruntu nr 140/18 o powierzchni 51 m2. Działka położona jest w peryferyjnej części wsi. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowane domami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz tereny niezabudowane. Działka o bardzo małej powierzchni, posiada kształt wydłużonego prostokąta, konfiguracja terenu płaska. Jest to działka przylegająca do nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, stanowiąca dojazd do tylnej części budynku mieszkalnego położonego na działce sąsiedniej. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony, od strony drogi z bramą wjazdową stalową. Teren działki utwardzony, przez środek działki przebiega sieć wodociągowa. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Teren jest uzbrojony w następujące instalacje: energetyczną, wodociągową, kanalizację deszczową Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – działka nr 140/18, AM-2 położona w miejscowości Domaszczyn, znajduje się na terenie oznaczonym MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa.

KW WR1E/00054730/3

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Domaszczyn, gmina Długołęka, woj. dolnośląskie, na działce nr 140/10, AM-1, o pow. 654 m2 , KW nr WR1E/00054730/3. Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym wolnostojącym z częścią usługową oraz dobudowanym budynkiem niemieszkalnym użytkowanym na cele mieszkalne położona w miejscowości Domaszczyn, ul. Wrocławska 19, gmina Długołęka, działka gruntu nr 140/10 o powierzchni 654 m2. Działka położona jest w peryferyjnej części wsi. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowane domami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz tereny niezabudowane. Działka posiada kształt prostokąta, konfiguracja terenu płaska. Jest to działka skrajna z dwóch stron otoczona drogami ulicą Wrocławską i ulicą Różaną. Teren nieruchomości ogrodzony płotem drewnianym, od frontu brak jest ogrodzenia terenu. W części od strony ulicy Wrocławskiej teren działki utwardzony kostką brukową, częściowe utwardzenie występuje również z tyłu budynku. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej.

Teren jest uzbrojony w następujące instalacje: sieć energetyczną, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną lokalną z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego, kanalizację deszczową. Budynek mieszkalny wolnostojący wybudowany przed rokiem 1939 do którego dobudowano budynek parterowy pochodzący z okresu późniejszego, na mapach ewidencyjnych oznaczony jako budynek inny niemieszkalny. Budynek główny posiada parter oraz poddasze użytkowe, nie posiada podpiwniczenia. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany. Posiada ławy fundamentowe betonowe. Ściany konstrukcyjne i działowe murowane. Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy pokryty blachą trapezową. Okna z PCV, w oknach rolety zewnętrzne, wejście do budynku od frontu drzwiami typu witryna z roletą zewnętrzną. Budynek główny jest w zabudowie zwartej z dobudowanym parterowym budynkiem, wybudowanym w technologii tradycyjnej, murowanym, przykryty dachem jednospadowym pokrytym blachą. Do dobudówki prowadzą trzy odrębne wejścia. Oba budynki jako zwarty kompleks zostały podzielone na 5 mieszkań oraz jeden lokal użytkowy. Obecnie nieruchomość nie jest użytkowana. Mieszkania i pomieszczenia użytkowane jako sklep nie zostały wyodrębnione jako samodzielne lokale mieszkalne. Stan techniczny i standard budynku oceniono jako średni.

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego na podstawie mapy wynosi – 112,00 m2.

Powierzchnia zabudowy budynku niemieszkalnego na podstawie mapy wynosi – 183,00 m2.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – działka znajduje się na terenie oznaczonym MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa.

 

Nieruchomość KW WR1E/00086206/4 oszacowana jest na kwotę: 4 010,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 3 007,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w kwocie 401,00 zł.

Nieruchomość KW WR1E/00054730/3 oszacowana jest na kwotę: 335 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 251 250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w kwocie 33 500,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika w banku: ING Bank Śląski SA 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej na dzień przed licytacją, po ww. terminie rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 24.11.2015 r. o godz. 10:00 po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem lub w innym terminie. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 5 poz. 535) wystawi fakturę VAT po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości w przypadku stwierdzenia istnienia obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku VAT.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii Komornika Sądowego w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke ul. Kilińskiego 2/lok. 3-5, 56-400 Oleśnica Śląska, tel./fax (71) 75 85 312 powołując się na numer sprawy AN KM 822/13.

Strona internetowa Komornika www.komornikolesnica.pl; www.arkadiusznitschke.pl

 

www.komornikolesnica.pl

www.arkadiusznitschke.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Domaszczyn
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone