strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta
Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 1 276 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-16
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 1 276 m2
Cena wywoławcza: 198 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1630/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62) ogłasza, że dnia

 

16 grudnia 2015 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51 w sali nr 200, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami niemieszkalnymi w granicach działki nr 545/4, AM-5 obręb Kopanica w Piławie Górnej przy ul. Okrzei. Działka ma 1 276 m2 powierzchni i regularny kształt, teren jest w pełni uzbrojony (sieci uzbrojenia znajdują się w ulicy Okrzei). W ewidencji gruntów sklasyfikowany jako Bi, obszar zagospodarowany, niemal w pełni utwardzony (nawierzchnia asfaltowa w dość dobrym stanie). Działka znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje mpzp, który opisuje go jako teren istniejących magazynów i składów (oznaczenie w planie 10-28PS). Działka jest zabudowana dwoma przylegającymi do siebie budynkami niemieszkalnymi różnej wielkości. Budynki są wyposażone w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Większy to budynek magazynowo-biurowy, jednopiętrowy, składający się z kilkunastu pomieszczeń: hali magazynowej, pomieszczeń biurowych, zaplecza socjalno-sanitarnego, klatki schodowej i korytarza. Budynek ma 288,97 m2 powierzchni użytkowej i jest w dość dobrym stanie technicznym, a wewnętrzne elementy wykończeniowe oraz stolarka są w dobrym stanie. W budynku znajduje się też dość rozległy choć niewysoki strych. Mniejszy to obiekt jednokondygnacyjny o charakterze garażowo-gospodarczym, składający się z dwóch pomieszczeń: garażowego i dawnej kotłowni (aktualnie bez pieca c.o.). Budynek ma 78,36 m2 powierzchni użytkowej i jest w dość dobrym stanie technicznym,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 58-240 Piława Górna, Stanisława Okrzei,

dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00031090/5.

 

Suma oszacowania wynosi 265 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 500,00. Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika (podając sygn.. akt KM 1630/14):

BS w Dzierżoniowie 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 96 00

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Stanisława Okrzei
Miasto: Piława Górna
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone