strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke Kancelaria Komornicza w Oleśnicy
Zabudowana nieruchomość (budynek o pow. 468,78 m22
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-11
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość (budynek o pow. 468,78 m22
Cena wywoławcza: 202 371,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3660/11
Opis:

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Arkadiusz Nitschke

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 grudnia 2015 r. o godz. 14:00

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sali nr 24 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Solniki Wielkie, gm. Bierutów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00023537/4.

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym w trakcie realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową. Działka położona jest przy głównej drodze publicznej biegnącej z Oleśnicy w kierunku Kluczborka. Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta, krótszym bokiem przylegając do drogi asfaltowej. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz budynkami gospodarczymi. Teren jest uzbrojony w instalacje: elektryczną, wodociągową i sanitarną. Budynek gospodarczy jest parterowy, typu halowego, murowany z dachem dwuspadowym, pokrytym folią paroprzepuszczalną na łatach i kontrłatach, pokryty blachą. Powierzchnia zabudowy wynosi 468,78 m2 (w tym część istniejąca = 213,80 m2 oraz część dobudowana = 254,98 m2). Powierzchnia użytkowa 466,30 m2, kubatura 2695,86 m3. Budynek obecnie znajduje się w stanie surowym zamkniętym z wykonanymi instalacjami w tym instalacja CO. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa (oznaczenie MZ1).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 269 829,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 202 371,75 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w kwocie 26 982,90 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmie można uiścić także na konto komornika w banku: ING Bank Śląski SA 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265.

 

Rękojmię należy uiścić najpóźniej na dzień przed licytacją, po ww. terminie rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 24.11.2015 r. o godz. 14:00 po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem lub w innym terminie. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 5 poz. 535) wystawi fakturę VAT po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości w przypadku stwierdzenia istnienia obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku VAT.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii Komornika Sądowego w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke ul. Kilińskiego 2/lok. 3-5, 56-400 Oleśnica Śląska, tel./fax (71) 75 85 312 powołując się na numer sprawy AN KM 3660/11.

Strona internetowa Komornika www.komornikolesnica.pl; www.arkadiusznitschke.pl

 

 

www.komornikolesnica.pl

www.arkadiusznitschke.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Solniki Wielkie
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone