strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Obornikach Ślaskich
Zabudowana działka gruntu o pow. 73,57 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-02
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka gruntu o pow. 73,57 m2
Cena wywoławcza: 120 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

w Obornikach Śląskich

ul. Łokietka 22, 55-120 Oborniki Śląskie

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

 

Na sprzedaż: nieruchomości zabudowanej położonej w Kotowicach (AM14, dz. nr 266, obręb Kotowice) – działka gruntu w wieczystym użytkowaniu o powierzchni 0,0300 ha wraz z budynkiem sklepu, jako właściciel budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni całkowitej 73,57 m2. Księga Wieczysta Sądu Rejonowego w Trzebnicy nr WR1W/00016393/6.

Szczegółowy opis nieruchomości wraz z Regulaminem Przetargu dostępny jest w siedzibie Gminnej Spółdzielni „SCh” w Obornikach Śląskich. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z wymienionymi dokumentami w sekretariacie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem (71) 310 27 76, w godzinach od 9:00-12:00.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł) + obowiązujący podatek VAT. Wadium: 15 000 zł.

 

Przetarg odbędzie się 2 grudnia 2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Gminnej Spółdzielni w Obornikach Śląskich przy ul. Łokietka 22.

Termin wpłacenia wadium na konto GS nr 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497 do dnia 2.12.2015 r. (wpływ na konto Spółdzielni) z zaznaczeniem Przetarg Kotowice do godziny 9:00.

Wraz z wpłaceniem wadium uczestnik winien również pobrać w sekretariacie GS druk Zgłoszenia udziału w przetargu, który po wypełnieniu i podpisaniu winien złożyć w kopercie do dnia 2.12.2015 r. do godziny 9:00.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kotowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone