strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza w Gdańsku
Lokal niemieszkalny o pow. 146,14 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-10
Godzina: 09:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny o pow. 146,14 m2
Cena wywoławcza: 252 300,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 766/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong (tel. (58) 506 54 00, fax (58) 340 45 54) ogłasza, że w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 766/14 w dniu

 

10 grudnia 2015 r. o godz. 9:45

 

w budynku A sala A85 (IV piętro) Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o funkcji usługowo-handlowej, położonego na parterze w Gdańsku przy ul. Bulońskiej 3A/1, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00220069/2. W skład nieruchomości wchodzi lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 146,14 m2 wraz z udziałem 5500/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 42/63 objętej księgą wieczystą nr GD1G/00220067/8 oraz takim samym udziałem we współwłasności części budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania. Na układ funkcjonalny lokalu składają się dwa poziomy: na parterze sala sprzedaży, korytarz, wc, pomieszczenie biurowe i dwa magazynki, w piwnicy korytarz, 3 magazyny i pomieszczenie gospodarcze. Oba poziomy są połączone wewnętrzną klatką schodową. Wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z ulicy.

 

Suma oszacowania wynosi 336 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 252 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 640,00 zł w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku

 28 1240 5400 1111 0010 4744 2387

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bulońska
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone