strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej Radosław Wacowski
Lokal niemieszkalny (garaż) o pow. 19,98 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-14
Godzina: 08:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny (garaż) o pow. 19,98 m2
Cena wywoławcza: 9 562,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 20/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU

KW: WR1K/00211558/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Radosław Wacowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

14 grudnia 2015 r. o godz. 8:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzka 5 w sali nr 203, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu niemieszkalnego,

położonego: Wrocław, ul. Hłaski 40/G-20,

dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00211558/8.

Udział (1/2) przysługuje dłużnikowi: (…).

Przedmiotem licytacji jest: udział w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu niemieszkalnego – garażu nr G-20 usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Marka Hłaski 40 we Wrocławiu. Powierzchnia użytkowa garażu stanowi 19,98 m2. Garaż usytuowany jest w przyziemiu przedmiotowego budynku.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 12 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 562,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 275,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 18 1050 1575 1000 0023 5232 8864 ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu ul. Szewska 72 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość przed licytacją wolno oglądać dnia 8.12.2015 r. od godz. 11:00 do godz. 11:30, oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 341 91 31

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Marka Hłaski
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone