strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jaśle Wojciech Piątek
Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym; udział 1/2w prawie własności niezabudowanej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-15
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym; udział 1/2w prawie własności niezabudowanej
Cena wywoławcza: 30 139,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 595/13, 558/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Wojciech Piątek Kancelaria Komornicza w Jaśle (tel. (13) 444 01 81) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  

 

15 grudnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 113 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaśle odbędzie się: 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej (wg obmiaru) 91,01 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi/działka nr 1089 o pow. 0,7728 ha. Położona w miejscowości Sobniów i posiada założoną Księgę Wieczystą KW nr KS1J/00007994/5, stanowiącej własność dłużnika (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 135 850,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 101 887,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (13 585,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:

31 2030 0045 1110 0000 0223 2390 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

(z dopiskiem wadium do sprawy 595/13).

 

Następnie o godz. 9:15 w sali nr 113 odbędzie się:  

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1621/12 o pow. 0,0519 ha, działki nr 1623/18 o pow. 0,0253 ha oraz działki nr 1624/18 o pow. 0,0266 ha położone w miejscowości Jasło – Obręb 0009 Górka. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1038 ha, dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW KS1J/00086841/5 w Sądzie Rejonowym w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność dłużnika: (…).

Nieruchomość (udział) oszacowana jest na kwotę: 40 186,00 zł (działka nr 1621/12 – 20 093,00 zł, działka nr 1623/18 – 9 795,00 zł, działka nr 1624/18 – 10 298,00 zł) Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 30 139,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (4 018,60 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:

31 2030 0045 1110 0000 0223 2390 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

(z dopiskiem wadium dla sprawy 558/14).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sobniów, Jasło
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone