strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Zabudowana nieruchomość o pow. 4,8900 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-18
Godzina: 12:45:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 4,8900 ha
Cena wywoławcza: 305 419,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 815/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 46092

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 grudnia 2015 r. o godz. 12:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1 Rawicz 63-900 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności do nieruchomości położonej: Zmysłowo, gm. Jutrosin, pow. rawicki, woj. wlkp., mapa 1, działka nr: 55, grunty orne, pastwiska trwałe, lasy, o pow. 4,8900 ha. W Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jutrosin przeznaczenie to rolnicza przestrzeń produkcyjna, częściowo lasy. Zabudowania stanowią budynki i budowle o charakterze użytkowym oraz gospodarczo-mieszkalnym. Część niezabudowana to nieruchomość zarówno leśna, rolna, zbiornik wodny oraz pastwisko. Nieruchomość leśna obejmuje: las o pow. 1,32 ha, l. energ. 0,05 ha. Nieruchomość rolna obejmuje grunt klasy RVI – pow. 1,9472 ha, grunt klasy PsV – pow. 0,0176 ha. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 39,09 m2. Na terenie nieruchomości znajduje się magazyn pasz konstrukcji stalowej o pow. 103,23 ha. Kolejną częścią szacowaną są budowle drewniane funkcjonalnie połączone ze sobą tzw. grzybki (łączna pow. około 150,94 m2). Na terenie nieruchomości położony jest również obiekt z drewna dla trzody o konstrukcji drewnianej bez fundamentów;

należącej do dłużników: (…),

położonej: 63-930 Jutrosin, Zmysłowo,

dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 46092 [NKW: PO1R/00046092/0].

 

Suma oszacowania wynosi 407 226,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 305 419,50 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 722,60 zł, którą należy wpłacać gotówką w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Rawicz 46 1020 3121 0000 6602 0018 4853

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ rękojmi na konto komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zmysłowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone