strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gostyninie Ilona Mirowska
Zabudowana nieruchomość o pow. 6 300 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-11
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 6 300 m2
Cena wywoławcza: 11 866,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 581/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 235 90 50) ogłasza, że dnia

11 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

w nowym budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 43, w sali nr 2, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), położonej: Piotrkówek, 09-533 gm. Słubice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą nr NKW PL1G/00037357/1.

Suma oszacowania wynosi 17 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 866,67.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w niewielkiej wsi Piotrkówek oddalonej około 4,3 km od centrum miejscowości gminnej Słubice. W bezpośrednim sąsiedztwie szacowanej nieruchomości dominują tereny rolnicze (grunty orne, łąki, pastwiska, sady), w bliskiej odległości zlokalizowane są także nieruchomości z rozproszoną zabudową zagrodową oraz okazała rezydencjonalna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta o powierzchni 6 300 m2. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obecnie dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez wewnętrzne drogi gruntowe zlokalizowane na działkach sąsiednich, na których brak jest ustanowionego prawa służebności przejścia i przejazdu na rzecz szacowanej nieruchomości. Na terenie działki znajduje się cmentarz ewangelicko-augsburski, który został założony w II poł. XIX w. i użytkowany do pierwszej połowy XX w. Obecnie zachowało się kilkanaście nagrobków (są to zarówno kompletne nagrobki jak i betonowe elementy nagrobków). Nad terenem cmentarza góruje drewniany krzyż. Cmentarz opuszczony, niemal całkowicie porośnięty gęstymi krzewami. Miejscowo na terenie działki występuje także kilkudziesięcioletnie zadrzewienie.

Dla wycenianej nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą nr PL1G/00037357/1.

Dla terenu na którym znajduje się wyceniana nieruchomość brak obowiązujących przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminu działka zlokalizowana jest w strefie wielofunkcyjnego kształtowania rozwoju wsi w obszarze chronionego krajobrazu, w znacznej części oznaczonym jako teren cmentarza.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 780,00 zł w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu


Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa

77 1130 1017 0021 1002 1190 0004

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Piotrkówek
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone