strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Lokal mieszkalny o pow. 53,10 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-21
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 53,10 m2
Cena wywoławcza: 102 398,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 325/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 grudnia 2015 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy ul. Aleja 1 Maja 5a, w sali nr 314, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej nr 2 o powierzchni użytkowej 53,10 m2 – lokal położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego; składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użyt. 15,20 m2,

należącego do dłużnika: (…),

położonego: Szamotuły, ul. Sportowa 24b/2,

dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00027915/1 wraz z udziałem 50/1000 części w nieruchomości KW PO1A/00027844/2.

 

Suma oszacowania wynosi 136 531,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 398,25.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 13 653,10. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sportowa
Miasto: Szamotuły
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone