strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Lokal o powierzchni 47,18 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-10
Godzina: 15:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal o powierzchni 47,18 m2
Cena wywoławcza: 185 664,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3009/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

(LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ)

nr KW WA1P/00043830/7

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt KM 3009/14

(dotyczy sygn. akt I Co 4091/15)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości że dnia  

 

10 grudnia 2015 r. o godz. 15:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, w sali nr VII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości (lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 47,18 m2, I piętro) położonej w Piastowie przy al. Tysiąclecia 8 lokal nr 21, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW WA1P/00043830/7 – stanowi na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własność dłużników: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 247 553,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 185 664,75 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 755,30 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Al. Tysiąclecia
Miasto: Piastowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone