strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Częstochowie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-16
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Częstochowie
Cena wywoławcza: 210 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 26/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc że w dniu

 

16 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w Sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Częstochowa przy ul. Suchej 29, stanowiącej własność dłużnika (…), posiadającej założoną księgę wieczystą nr CZ1C/00009073/7 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 316 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 210 666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa: 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN,

w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 31 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową XV Co 540/15.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać ze sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sucha
Miasto: Częstochowa
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone