strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz
Lokal mieszkalny o pow. 617,19 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-04
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 617,19 m2
Cena wywoławcza: 622 200,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3420/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz

zawiadamia na podstawie art. 1013[6] kpc, że w dniu

 

4 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Krakowie przy ul. Cystersów 14/21 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

(uproszczona)

 

nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. J. Unruga 86 b, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00383299/5.

Nieruchomość składa się z działki o nr 83/4 o pow. 802 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. całkowitej 617,19 m2.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 829 600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 622 200,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania czyli kwotę 82 960,00 zł na rachunek bankowy komornika 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

Nieruchomość można oglądać w dniu 23 listopada 2015 r. o godz. 11:00, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Unruga
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone