strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto Adam Grzelaczyk
Lokal mieszkalny o pow. 59,6 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-09
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 59,6 m2
Cena wywoławcza: 44 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2302/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Adam Grzelaczyk zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

9 grudnia 2015 r.  o godz. 10:00

 

w sali nr 134 w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziałów w wysokości 2/3 oraz 1/3 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w miejscowości Murowana Goślina, ul. Długa 18/6, stanowiących własność dłużników (…) i posiadających założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr PO1P/00236789/1 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 646/21358 udziału w nieruchomości o nr KW PO1P/00236787/7.

Lokal o powierzchni użytkowej 59,6 m2 znajduje się na II piętrze 3-kondygnacyjnego budynku i posiada następującą strukturę pomieszczeń: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 201 000,00 zł.

Udział w wysokości 2/3 w ww. nieruchomości oszacowany jest na kwotę 134 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 89 333,33 zł.

Udział w wysokości 1/3 w ww. nieruchomości oszacowany jest na kwotę 67 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 44 666,67 zł.

Licytacji będą podlegać po kolei poszczególne udziały.

 

Przystępujący do licytacji całego lokalu mieszkalnego zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 20 100,00 zł, a więc odpowiednio: do udziału w wysokości 2/3 części nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 13 400,00 zł, natomiast przystępujący do licytacji udziału w wysokości 1/3 części nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 6 700,00 zł, w obu przypadkach najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Poznań  22 1020 4027 0000 1402 0394 7835.

Zgodnie z treścią art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w Poznaniu przy ul. Piaskowej 3/5.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Długa
Miasto: Murowana Goślina
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone