strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Lokal mieszkalny o pow. 20,00 m2, pokój 
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-07
Godzina: 14:20:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 20,00 m2, pokój 
Cena wywoławcza: 61 630,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2062/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2015 r. o godz. 14:20

 

w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość będącego własnością dłużnika: (…).

Lokal mieszkalny nr 8 położony jest na II piętrze w budynku wielomieszkaniowym w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 126b w budynku pierwotnie stanowiącym własność Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu. Objęty jest księgą wieczystą nr NS1T/00157773/8 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Lokal składa się z pokoju, ślepej kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 20,00 m2. Z własnością lokalu związane jest prawo do wyłącznego korzystania z pomieszczenia gospodarczego położonego w piwnicy oznaczonego nr 8. Lokal w słabym standardzie wykończenia. Lokal nie posiada balkonu. Wystawa lokalu - południowa. Przy budynku niewielki parking.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 82 174,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 61 630,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 8 217,40 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 45/15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szaflarska
Miasto: Nowy Targ 
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone