strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Michał Borowski
Działka o pow. 0,0246 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-10
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0246 ha
Cena wywoławcza: 287 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 114/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Michał Borowski Kancelaria Komornicza w Środzie Wielkopolskiej zawiadamia, że w dniu 

 

10 grudnia 2015 r.  o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Stary Rynek 6, w sali nr 3 lub 22 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kamionki przy ul. Porannej Rosy 84, gm. Kórnik, którą stanowi działka ew. nr 1095 o powierzchni 0,0246 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie szeregowej (skrajny segment). Pow. użytkowa budynku: 92,77 m2 + 3,9 m2 (pom. gospodarcze z kotłownią). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze:  PO1D/00047615/7.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 383 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 287 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 38 300,00 zł + 1,00 zł tytułem kosztów przelewu bankowego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można również wpłacić na konto Kancelarii Komornika: 38 1020 4160 0000 2502 0155 7412 podając sygn. akt Km 114/15  i dokładny adres wpłacającego.

Elaborat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Na trzy dni przed terminem licytacyjnym akta postępowania egzekucyjnego w przedmiotowej sprawie można będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej. Nieruchomość wolno będzie oglądać w dniu 5 grudnia 2015 r. (sobota) od godz. 10:00 do godz. 14:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tych nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nimi zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księgach wieczystych i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Poranna Rosa
Miasto: Kamionki
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone