strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas
Nieruchomości w Proszówce
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-09
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Proszówce
Cena wywoławcza: 436 275,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1694/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

KM 1694/14 i inne

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza w Bochni zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 grudnia 2015 r. o godz. 11:00

 

w sali nr 114 Sądu Rejonowego w Bochni odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 311/2, położonej w miejscowości Proszówki, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bochni pod
nr TR1O/00025755/0,

- nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 311/3, położonej w miejscowości Proszówki, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bochni pod
nr TR1O/00001266/1,

- nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 311/4, położonej w miejscowości Proszówki, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bochni pod
nr TR1O/00049662/5.

 

Działki tworzą kompleksową, funkcjonalną całość i posiadają łączną powierzchnię 2 500 m2, zabudowane budynkiem mieszkalnym niepodpiwniczonym, parterowym, z poddaszem użytkowym, o pow. użytkowej 182,24 m2 oraz budynkiem garażowym i boksem dla psów.

 

Nieruchomości objęte księgami wieczystymi nr TR1O/00025755/0, TR1O/00001266/1 i TR1O/00049662/5 stanowiące kompleksową funkcjonalną całość oszacowano na łączną kwotę 581 700,00 zł

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 436 275,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 58 170,00 zł w gotówce lub na konto komornika nr 19 2030 0045 1110 0000 0285 5540 najpóźniej w przeddzień licytacji (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku bankowym komornika).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomości te można oglądać w dniu 3 grudnia 2015 r. o godz. 11:00 do 12:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 20 (tel. (14) 614 55 03).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Proszówka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone